محصولات برند فدر Feather

تیغ میکروتوم
تیغ میکروتوم S35
تیغ میکروتوم A35
تیغ میکروتوم N35
تیغ میکروتوم R35
تیغ میکروتوم C35
تیغ میکروتوم High profile
هولدر تیغ میکروتوم
هندل تیغ میکروتوم
دسته تیغ میکروتوم
دسته تیغ میکروتوم
دسته تیغ میکروتوم
دسته تیغ
دسته تیغ
دسته تیغ
هولدر تیغ فروزن سکشن
هولدر تیغ کرایوستات
تیغ S35
تیغ N35
تیغ R35
تیغ C35
تیغ High Profile
تیغ A35
تیغ فدر

اطلاعات تماس


شماره تماس: 88327730-021

شماره موبایل: 09125373278

شماره فکس: 88494266-021

ایمیل: sales@Labset.ir

ادرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، خیابان هشتم، پویا ابزار آزما کدپستی: 1918799714